Numărul locuitorilor era de 2 643 în 2007. Este în curs de realizare sistemul de canalizare și stația de epurare a comunei. Evacuarea apelor uzate urbane epurate se va face în balta Berzei, în condițiile de calitate impuse de reglementările în vigoare.