Relieful
Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei se încadreaza în Câmpia Româna.
Vatra comunei Vlad Tepes si terenul agricol fac parte din Câmpia Baraganului Sudic care, ca unitate de relief, se compune din câmpiile Mostistei, Lehliului si Marculesti. Câmpia Lehliu se extinde în est pâna la lacul Galatui si localitatea Vlad Tepes de unde urmeaza vaiuga aproape uscata denumita Valea Furciturii. Aceasta vale constituie elementul caracteristic al reliefului comunei.
Relieful acestei câmpii se încadreaza în categoria marilor sesuri continentale ale Europei, de tipul câpiilor de loess cu forme netede, usor înclinate si ondulate, cu altitudini care rar depasesc 200 m. Relieful comunei se impune nu prin varietatea de forme si altitudini, ci
tocmai prin monotonia sa, o câmpie neteda, întrerupta din loc în loc de numeroase concavitati (crovurile) si proeminente (dunele de nisip si movilele care profileaza pe linia neteda a orizontului).