Hotararile consiliului local nr.11-12/2017 impreuna cu anexele lor