COMUNA VLAD ȚEPEȘ

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Data anunț:  04.11.2013

 

 

 

ANUNȚ PUBLIC

Comuna Vlad Țepeș aduce la cunoștința documentațiile privind  Planul Urbanistic de Detaliu în scopul EXTINDERE DISPENSAR CU SPAȚIU ADMINISTRATIV, teren situat în intravilanul comunei Vlad Țepeș, str. Vasile Alecsadri, nr. 31, județul Călărași,  în suprafața de 800 mp.

 

 

AMPLASAMENT: com. Vlad Țepeș, str. Vasile Alecsadri, nr. 31, județul Călărași

INIȚIATOR: CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MOIA I. SORINA

ELABORATOR: S.C. PRO INVEST S.R.L.

 

 

Documentația în vederea inițierii Planul Urbanistic de Detaliu în scopul EXTINDERE DISPENSAR CU SPAȚIU ADMINISTRATIV poate fi consultată, începând cu data de 04.11.2013 la sediul Primăriei comunei Vlad Țepeș, str. Vasile Alecsandri, nr. 29, județul Călărași, iar în termen de 15 zile calendaristice , se vor transmite prin registratura instituției, observații și comentarii scrise.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Sprînceană Adela din cadrul Compartimentului Urbanism și cadastru – Primăria Comunei Vlad Țepeș, județul Călărași.