Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Vlad Ţepeş pentru perioada 2007-2013 reprezintă un document-cheie, stabilind cadrul de dezvoltare a comunei noastre, corelat cu documentele strategice adoptate la nivel naţional, regional şi judeţean.

Strategia porneşte de la nevoile şi aspiraţiile membrilor comunităţii şi ale factorilor de decizie, identificate prin cercetarea opiniilor acestora, prin intermediul chestionarelor şi interviurilor. Membrii Consiliului Local au fost consultaţi în procesul de elaborare a strategiei şi au aprobat conţinutul acesteia prin Hotărârea Consiliului local nr ......./15.11.2007

Planurile de acţiune anuale vor completa acest document strategic şi vor contribui împreună la creşterea şanselor de accesare de fonduri pentru dezvoltarea comunei noastre şi pentru asigurarea unei vieţi mai bune a cetăţenilor săi.

Fiecare dintre noi, membri ai acestei comunităţi, este responsabil de ceea ce vom oferi copiilor noştri: un loc în care să se simtă acasă, să îşi facă planuri de viitor, să respecte şi să fie respectaţi. Pe scurt, să trăiască într-o comunitate de care să fie mândri.

În măsura în care vom alege să urmăm această strategie, cred că suntem pe drumul cel bun către succes.