ANUNȚ

 

     Primăria comunei Vlad Țepeș,județul Călărași organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, de referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului financiar contabil.

BIBLIOGRAFIE concurs 2018 CONTABIL REFERENT

 
Probele stabilite pentru concurs : proba scrisă şi interviul;

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Calendarul concursului:

Data publicarii in Monitorul Oficial: 29 iunie 2018.

Data depunerii dosarelor de înscriere pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de referent de specialitate, clasa a II-a , grad profesional debutant: 29 iunie – 18 iulie 2018.

Selecția dosarelor:   19 iulie – 25 iulie

Selecţia dosarelor de concurs se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Depunerea si solutionarea contestatiilor: 26 -27 iulie 2018

Locul depunerii dosarelor: Primăria comunei Vlad Țepeș,județul Călărași
 
Data / ora / locul de organizare:
- proba scrisă – 01.08.2018, ora 1000/Primăria comunei Vlad Țepeș,județul Călărași

-interviul03.08.2018, ora 1000/Primăria comunei Vlad Țepeș,județul Călărași;

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă, de referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant:

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

Studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în domeniul stiintelor economice;

Bibliografia stabilită se afișează la sediul primăriei comunei Vlad Țepeș,județul Călărași.

Relații suplimentare se pot obține la sediul primăriei comunei Vlad Țepeș,județul Călărași,tel. 0242346806.

Primar,

Constantin Mihalache