Com. Vlad Tepes. str. Vasile Alecsandri , nr. 29 , iud. Calarasi Tel./Fax: 0242-3468.06

Rezultatul final la concursul organizat în cadrul Primariei Vlad Țepeș, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier superior in cadrul compartimentului financiar-contabil

crt. Numele prenumele Documentatia depusä în vederea înscrierii în concurs Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

Rezultatul

Probei interviul

Punctaj

total

Rezultatul

final

1. ANDRONE DANIELA ANDREEA Dosar de participare înregistrat cu nr. 6030/27.1 1.2018

29.6

RESPINS

RESPINS

     ---

RESPINS

2. NEDELCU VALERIU Dosar de participare înregistrat cu nr. 5995/26.11.2018

63.6

ADMIS

84

147.6

ADMIS

3. RUSU MARIAN

Dosar de participare înregistrat cu

m. 6016/27.11.2018

59.3

ADMIS

76

135.3

RESPINS

In conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, rezultatul final pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, a fost afișat azi, 13.12.2018, ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Vlad Tepeș și pe site-ul Primăriei comunei Vlad Tepeș.