ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ CU OFERTĂ ÎN PLIC PENTRU VANZARE TEREN INTRAVILAN DOMENIU PRIVAT COMUNA VLAD TEPES, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

 

 

  1. Informaţii generale privind proprietarul, organizator al procedurii, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ, COD FISCAL 3796829, ADRESA: SAT VLAD ȚEPEȘ, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 29, COMUNA VLAD ȚEPEȘ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, TEL. 0734709100, E-MAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., PERSOANĂ DE CONTACT: DINCĂ VALENTIN GABRIEL.

 2.Informaţii generale privind obiectul vanzarii, descrierea şi identificarea bunului:

-TEREN INTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3664 mp, SITUAT ÎN TARLAUA 126, PARCELA 7;

-TERENUL FACE PARTE DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VLAD ȚEPEȘ;

-TERENUL ESTE IDENTIFICAT POTRIVIT CĂRȚII FUNCIARE NR. 21073 a UAT comuna Vlad Țepeș;

-PREȚUL MINIM DE PORNIRE A LICITAȚIEI: 54.960,00 LEI.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: DE LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI VLAD ȚEPEȘ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ, SECRETAR.

 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 54/2006 coroborate cu Regulamentul-Cadru privind organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru vanzarea   bunurilor apartinand domeniului privat al UATC Vlad Tepes : 

-CONTRAVALOARE CAIET DE SARCINI: 200 LEI

-GARANȚIA DE PARTICIPARE: 2% DIN PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI

 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10 IUNIE 2019;

  1. Informaţii privind ofertele:

 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17 IUNIE 2019, ORA 15.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: PRIMĂRIA VLAD ȚEPEȘ, SAT VLAD ȚEPEȘ, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 29, COMUNA VLAD ȚEPEȘ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

OFERTELE SE DEPUN ÎNTR-UN SINGUR PLIC SIGILAT. PLICURILE SE ÎNREGISTREAZĂ ÎN ORDINEA PRIMIRII LOR.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

-24  IUNIE 2019 ORA 14.00 , SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI COMUNEI VLAD ȚEPEȘ.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

- TRIBUNALUL CĂLĂRAȘI, INSTANȚA DE CONTECIOS ADMINISTRATIV, ADRESA: MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, STR. BUCUREȘTI, NR.106, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

-03 IUNIE 2019.