Invitatie Targ 11.10.2020

INVITAȚIE


         Avem plăcerea de a vă invita să participați la evenimentul de promovare a societatilor comerciale din cadrul proiectului ”PROCOMUNITATE - Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială”.

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, POCU/20/4/2/  Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, Cod Proiect 102686, Axa Prioritară:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Proiectul sustine antreprenoriatul ca solutie pentru dezvoltarea unei cariere profesionale pentru toate persoanele, pentru generarea de alternative economice si sociale, pentru imbunatatirea nivelului de trai al unui numar cat mai mare de persoane, contribuind  la cresterea ocuparii fortei de munca in comunitatea  marginalizata  (non-rome)  din  Vlad  Tepes, prin  infiintarea a 15 afaceri nou infiintate ce vor crea noi locuri de munca .

           Evenimentul va avea loc duminica, 11.10.2020, incepând cu ora 11:00, la Centrul Multifuncțional de Asistență Integrată, Comuna Vlad Țepeș, Județul Călărași, și are drept obiectiv promovarea micilor antreprenori din comuna Vlad Țepeș, oferindu-le  atenţia pe care aceştia o merită şi sprijin pentru a construi relații puternice împreună cu ceilalţi care le împărtăşesc pasiunea.

Vă aşteptăm!