Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
Budac Ion - 0724540260