sigla ro   

 ROMANIA
JUDETUL CALARASI
PRIMARIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ   

 

Linie

 

PROIECT DE DISPOZIȚIE

{registru_proiect_de_dispozitie___titlul_proiectului_de_dispozi_ie_cu_caracter_normativ}

 

{registru_proiect_de_dispozitie___continut_proiect_de_dispozitie}

 

Nr. {registru_proiect_de_dispozitie___nr_proiect_de_dispozitie} din {registru_proiect_de_dispozitie___DataInregistrareProiect} 
Propus spre emitere la Comuna Vlad Țepeș

sigla ro   

 ROM NIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ   

 

Linie

 

Hotărâre nr. {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___nr_hotarare} din {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___data_adoptarii_hotararii}

{registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___titlul_hotararii}

 

{registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___continut_hotarare}

Comuna Vlad Țepeș {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___data_adoptarii_hotararii}
Nr. {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___nr_hotarare}

 
sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

{registrul_proiectelor_de_hotarari___titlul}

 

{registrul_proiectelor_de_hotarari___continut_proiect_hotarare}

 

 

INIȚIATOR
{registrul_proiectelor_de_hotarari___functie_initiator}
{registrul_proiectelor_de_hotarari___initiatorul}

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Vlad Țepeș
Gavrilă Teodora

 

 

Comuna Șoldanu {registrul_proiectelor_de_hotarari___data_initiere_proiect}
Nr. {registrul_proiectelor_de_hotarari___nr}