sigla ro   

 ROMANIA
JUDETUL CALARASI
PRIMARIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ  

 

Linie

 

DISPOZIȚIE nr. 1001 din 31 Martie 2021

privind testarea

 

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Constantin MIHALACHE, Primarul Comunei Vlad Țepeș, DISPUN:

 

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

PRIMARUL COMUNEI VLAD ȚEPEȘ
Constantin MIHALACHE

  Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Vlad Țepeș
Valentin DINCĂ

 

Comuna Șoldanu 31 Martie 2021
Nr. 1001