sigla ro   

 ROM NIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 102 din 07 Iulie 2021

Hotarare de test

 

Având în vedere:

 • ...

Luând în considerare:

 • paragraf 1
 • paragraf 2
 • paragraf 3

În baza temeiurilor juridice:

 • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Iliuță MARIAN, Primarul Comunei Vlad Țepeș, DISPUN:

Art.1.

 1. ...
  1. ...

Art.2.

 1. ...
 2.   

Art.3.

 1. ...

Comuna Vlad Țepeș 07 Iulie 2021
Nr. 102