Procomunitate

Proiectul cu titlul: Procomunitate

DATE GENERALE

Date generale proiect

“PROCOMUNITATE – Intervenţii integrate la nivelul comunităţii marginalizate Vlad Ţepeş, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie şi pentru incluziunea lor socială.”

”PROCOMUNITATE” este un proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, realizat de către Primăria Comunei Vlad Ţepeş, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 Vlad Ţepeş.

Obiectivul general al proiectului „PROCOMUNITATE” îl reprezintă implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, în comuna Vlad Țepeș, județul Călărași, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială, inserția pe piața muncii și îmbunătățirea calității vieții.

Obiectivul general al proiectului va contribui la îndeplinirea obiectivului major al programului POCU “Dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate”, precum și la realizarea obiectivului specific al apelului 4.2 – “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non romă), prin implementarea de măsuri integrate”.

Astfel, prin proiectul “ProComunitate” se propune implementarea de măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, locuirii și serviciilor sociale și de sănătate, cu acțiuni multiple asupra tinerilor, ce vor oferi întregii comunități marginalizate posibilitatea să se dezvolte și să iasă din statutul de comunitate săracă.

Întrucât în prezent comunitatea comunei Vlad Țepeș este afectată de deprivare materială severă, în sensul că nu-și poate permite să achiziționeze articole considerate dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trăi decent, acest proiect își propune să combată sărăcia și excluziunea socială că abordare pe tot parcursul vieții, prin susținerea următoarelor inițiative:

(1) asigurarea de oportunități de dezvoltare a întregului potențial individual al copiilor și tinerilor din comunitățile dezavantajate, prin dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și experienței necesare,

(2) asigurarea premiselor pentru participarea deplină la viață economică, socială și culturală,

(3) pentru persoanele care au depășit vârstă activă, crearea de inițiative generatoare de apreciere, respect și independența a acestora, pentru a putea participa la toate aspectele vieții în calitate de cetățeni activi și pentru a se putea bucură de o calitate ridicată a vieții într-o comunitate sigură.

În vederea întreruperii cercului vicios al excluziunii sociale și sărăciei, prin proiect vom lua următoarele măsuri:

– Creșterea accesului și participării la educație (ante-preșcolar, preșcolar, învățământ primar și secundar, a doua șansă, școală după școală) prin implementarea de programe specializate ce reflectă nevoile specifice comunității marginalizate;

– Dezvoltarea mediului economic și social al comunității marginalizate din Vlad Țepeș, prin programe de antreprenoriat și de integrare pe piață muncii, inclusiv sesiuni de informare, consiliere și mediere pe piață muncii și formare profesională de tip conversie/reconversie profesională.

– Înființarea Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată și dezvoltarea acestuia pentru oferirea unui set de servicii integrate socio medicale, servicii de acompaniere și servicii educaționale pentru comunitatea marginalizată.

– Creșterea gradului de siguranță a familiilor parte din comunitatea marginalizată Vlad Țepeș prin îmbunătățirea condițiilor de locuire precum și asigurarea de asistență juridică (acolo unde este cazul) pentru reglementarea actelor de identitate și/sau proprietate.

– Identificarea, dezvoltarea și consolidarea de parteneriate în vederea rezolvării problemelor comunității, inclusiv integrarea cu alte inițiative locale/comunitare, precum și implicarea activă/voluntară a membrilor comunității.

Elementul de referință pentru măsurile propuse este gospodăria, definită că fiind totalitatea persoanelor care aparțîn aceleiași familii și care împart aceeași locuința.

Prin proiect vom asigura promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări.

Proiectul generează beneficii termen lung (1) la nivel individual, membrii grupului țintă dezvoltându-și pregătirea profesională în concordanță cu cerințele pieței muncii, crescându-și șansele de angajare sau de a începe o afacere pe cont propriu, toate acestea contribind la creșterea bunăstării și a calității vieții lor și a familiilor lor și (2) la nivel colectiv, comunitățile cu membri implicați în proiect, prin resursă umană mai bine pregătită, având posibilitatea de a fi mai competitiv economic și de a-și crește veniturile.

 

NOUTĂȚI

COMUNICAT DE PRESĂ – CONFERINȚĂ ÎNCHIDERE PROIECT ”PROCOMUNITATE – Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială”

Primăria Comunei Vlad Țepeș a organizat Conferința de închidere a Proiectului ”PROCOMUNITATE – Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială” – POCU/20/4/2/102686, implementat în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 1 din Vlad Țepeș.

Proiectul PROCOMUNITATE s-a derulat pe o perioadă de 36 de luni și a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, având o valoare totală de 17.919.617,69 lei, din care contribuția Uniunii Europene 17.601.172,72 lei.

PROCOMUNITATE a fost demarat în 2017 și pe toată perioada celor 36 de luni de implementare și-a atins obiectivul pentru care a fost realizat și anume implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, în comuna Vlad Țepeș, județul Călărași, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială, inserția pe piața muncii și îmbunătățirea calității vieții.

#procomunitate #primariaVladTepes #calarasi #proiecte #fonduriEUropene #POCU

Proiect „PROCOMUNITATE – Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială” 

ℹ️ Prin activitățile pe care le desfășoară în cadrul Proiectului “PROCOMUNITATE”, Primăria Vlad Țepeș, în Activitatea 5 – “Îmbunătățirea condițiilor de locuit”, își propune următoarele:

▶️ Evaluarea a 100 de locuințe pentru selecția de intervenție;

ℹ️100 de locuințe ale persoanelor din GT sunt evaluate pentru selecția de intervenție. 

✔️Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 5.1 – “Evaluare locuințe” în urmă căreia se oferă posibilitatea de intervenție asupra locuirii persoanelor din grupul țintă. Acest rezultat contribuie la îmbunătățirea situației GT, persoane care trăiesc în locuințe supraaglomerate și în spații cu condiții precare de locuit. 

✔️Beneficiile obținute de către membrii gospodăriilor în care se va face evaluarea în vederea intervenției sunt de creștere a calității vieții și de locuire în condiții de siguranță.

▶️ Reabilitarea/ amenajarea/ îmbunătățirea/ igeienizarea a 50 de locuințe care dețin acte de proprietate sau sunt dispuse să reglementeze situația actelor de proprietate.

ℹ️ 50 de locuințe sunt îmbunătățite/reabilitate/igienizate. 

✔️Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivitatii 5.2 – “Selecție și intervenție locuințe” în urma căreia se oferă intervenție asupra locuirii persoanelor din grupul țintă și care dețin acte de proprietate sau sunt dispuse să reglementeze situația actelor de proprietate. Acest rezultat contribuie la îmbunătățirea situației GT, persoane care trăiesc în locuințe supraaglomerate și în spații cu condiții precare de locuit. 

✔️Beneficiile obținute de către membrii gospodăriilor în care se va face intervenția sunt de creștere a calității vieții și de locuire in condiții de siguranță.

ℹ️ Pentru înscrieri vă așteptăm la sediul de proiect (Căminul Cultural din Vlad Țepeș) de luni până vineri, între orele 9:00-16:00 la Expertul de Grup Țintă, Ionuț Anghelache – 0720.531.590.

DATE DE CONTACT:

Str. Vasile Alecsandri Nr.31
Comuna Vlad Țepeș
Județul Călărași
România
0728.099.717

procomunitatevladtepes@gmail.com

Sari la conținut